Beleid persoonlijke zaken

Uiteraard gaan wij discreet met de inboedel om: gevoelige informatie en zaken met een emotionele waarde komen niet in handen van derden. Bezemschoon.nu kijkt de inboedel altijd na op goederen die voor u van belang kunnen zijn, zoals correspondentie, officiële documenten en foto’s. Deze zaken worden verzameld en aan u overgedragen. Van computers en/of andere gegevensdragers wordt de aanwezige informatie verwijderd voordat deze een eventuele nieuwe bestemming krijgen.