Klein onderhoud

Bezemschoon.nu kan voor u ook onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verrichten, zoals  het verwijderen van spijkers en schroeven, dichten van gaatjes in wanden en plafonds, vastzetten hang- en sluitwerk etc.

Opleveren huurwoning

Bij het opleveren van een huurwoning is het uitgangspunt dat de huurder de woning moet opleveren zoals deze was bij het aangaan van de huurovereenkomst. Veranderingen die met schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn aangebracht mag u laten zitten, tenzij destijds is afgesproken dat u deze moet verwijderen bij het einde van de overeenkomst. Zaken die door normaal gebruik en normale slijtage zijn verouderd vallen hier buiten. Het is dan ook raadzaam om zo vroeg mogelijk contact op te nemen met de verhuurder zodat deze in een voorinspectie kunnen aangeven wat er  gedaan moet worden.
Bezemschoon.nu kan u daarna helpen om eventuele gebreken te verhelpen.