Woningontruiming

U moet een woning ontruimen. Dit kan onder andere het geval zijn bij een verhuizing maar ook bij een ingrijpende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld na het overlijden van een familielid, een scheiding of een emigratie. Door omstandigheden is niet iedereen in staat om zelf een woning te ontruimen of op te leveren. Woningontruiming levert altijd stress op; de huur loopt ondertussen door of een opleveringsdatum komt snel dichterbij.

Bent u op zoek naar een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat de ontruiming voor u kan regelen? Bezemschoon.nu is gespecialiseerd in woningontruiming en boedelverwijdering en kan dit voor u verzorgen.

Werkwijze: uw wensen staan voorop!

Uw wensen staan voorop. Samen met u maken wij tijdens een vrijblijvende bezichtiging een inventarisatie van de te verrichten werkzaamheden en wordt er overlegd wat er met de eventuele inboedel moet gebeuren. Bezemschoon.nu maakt van tevoren duidelijke afspraken met u over de uit te voeren werkzaamheden en het tijdstip waarop deze afgerond moeten zijn. Deze afspraken vindt u terug in een – eveneens vrijblijvende – schriftelijke offerte.

Milieuvriendelijk

Alle inboedel wordt door ons op milieuvriendelijke wijze verwijderd, waarbij we naar een optimaal hergebruik streven. Bezemschoon.nu gooit zo weinig mogelijk weg. Wij proberen voor alle spullen, inboedel, huisraad, kleding en dergelijke weer een nieuwe bestemming te vinden. Veel zaken worden door ons aan charitatieve instellingen gedoneerd.
Wanneer hergebruik niet mogelijk is worden de onbruikbare spullen en materialen door ons verzameld en gescheiden aangeboden aan een milieustraat (glas, papier, klein chemisch afval, bouwafval, hout en metalen etc.).

Discreet

Uiteraard gaan wij discreet met de inboedel om: gevoelige of emotionele informatie komt niet in handen van derden. Wij kijken de inboedel altijd na op goederen die voor u van belang kunnen zijn, zoals correspondentie, officiële documenten en foto’s. Deze zaken worden verzameld en aan u overgedragen.
Wanneer alle zaken uit de ruimte zijn verwijderd kan bezemschoon.nu ook kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor u uitvoeren. Aan het eind van de werkzaamheden wordt het geheel bezemschoon opgeleverd.