Afvalpers

Onlangs brachten we na een woningontruiming in Groningen het overgebleven afval naar de milieustraat. Wat opviel was dat er o.a. voor het grofvuil een afvalpers werd gebruikt. Volgens een medewerker zou voor een groot aantal afvalstromen worden overgeschakeld naar een pers. De pers verdicht het afval met een factor 2 tot 3 zodat er 50 tot 75 % ruimte bespaard wordt. Daardoor bespaar je op opslagruimte maar ook op transportkosten.
Goed om te zien dat ook de afvalinzameling steeds duurzamer wordt!