Afvalverwerking en hergebruik in Groningen

Hoe gaan we op weg naar een afvalloze Stad? De gemeente Groningen werkt aan een nieuw plan voor de inzameling, afvalverwerking en hergebruik tot 2020. Momenteel wordt 54% van het huishoudelijk afval gescheiden. Landelijk moet in 2015 65% van het afval gescheiden worden. Dit percentage moet oplopen tot 75% in 2020.

Indeeën en suggesties.

B&W hebben 5 varianten op papier gezet voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval tot 2020. De gemeente wil graag van de inwoners weten hoe volgens hen de afvalscheiding en het hergebruik van afval verbeterd kan worden. Moeten er bijvoorbeeld extra voorzieningen in de wijk geplaatst worden voor de inzameling van glas, papier, textiel en dergelijke? En, wat is er nodig om al het afval (nog beter) te scheiden? De gemeente Groningen is op zoek naar suggesties of ideeën voor afvalinzameling en hergebruik.

Eerst hergebruiken, dan scheiden.

Bij Bezemschoon.nu wordt altijd eerst gekeken naar hergebruik en dan naar afvalscheiding . Of het nu om een woningontruiming in Groningen gaat of ergens anders. Wat bruikbaar is krijgt een tweede leven. De rest wordt gesorteerd aangeleverd aan de milieustraat. De mogelijkheden om duurzamer te leven en werken zijn al lang aanwezig, om er daadwerkelijk invulling aan te geven is een tweede.