Bezemschoon.nu en oudpapier

Wanneer we een woning leegruimen proberen we zo veel mogelijk goederen te recyclen. Dit geldt ook voor oudpapier, dit is geen afval maar een bruikbare grondstof voor nieuwe producten. Bezemschoon.nu zorgt er voor dat het papier apart verzameld wordt en (via goede doelen) terecht komt bij  bedrijven die oud papier en karton recyclen.

Feiten over oudpapier

Oudpapier vormt de basis voor nieuw papier en karton. 86% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en –karton.
Recycling van papier en karton biedt grote voordelen:

  • Vermindering van de afvalberg
  • Duurzame inzet van gebruikte materialen
  • Minder gebruik nieuwe grondstoffen
  • Reductie energie- en waterverbruik
  • Verlaging van de CO2-uitstoot
  • Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

In 2010 werd in Nederland totaal 2.610.000 ton oudpapier en -karton ingezameld en gerecycled. 1 ton (1.000 kg) papiergewicht bespaart 3,3 bomen. 2.610.000 ton betekent dat 8.613.000 bomen niet zijn geoogst. Afgerond worden daarmee jaarlijks (in Nederland) 8,5 miljoen bomen gespaard.”
(Bron: http://www.papierenkarton.nl/papier-recycling)