Circulaire economie

De Nederlandse economie verandert van een lineair systeem, waarin we produceren, gebruiken en weggooien, naar een circulair systeem waarbij we minder verspillen en producten, materialen en grondstoffen gedeeltelijk of geheel hergebruiken. Geen afval en schadelijke emissies meer, maar wel nieuwe business modellen, hoogwaardig hergebruik én nieuwe werkgelegenheid. Door de overstap te maken van een lineaire naar een circulaire economie kan de Nederlandse economie naar schatting met 7 miljard euro groeien. Daarvoor is het wel nodig dat we onze patronen veranderen, waarbij we overgaan tot circulaire productie en consumptie.

Lokale activiteit

Een circulaire economie heeft een sociaal karakter en brengt ‘het systeem’ in evenwicht. Ze is houdbaar bij de juiste balans tussen economische, ecologische en sociale belangen. Een circulaire economie heeft een sociaal karakter en brengt of houdt het systeem in evenwicht.  Circulaire economie is geen duurzaamheidshobby. Het gaat om economie en vergroening samen.

Bron: http://www.duurzaamnieuws.nl