De Nalatenschap

Dinsdag 12 nov, 2013 te zien op Tv: “de nalatenschap”. Een programma met grote raakvlakken met de werkzaamheden van Bezemschoon.nu. Het is mooi om te zien hoe een erfenisafwikkelaar zorgvuldig en respectvol met de opruiming van de inboedel omgaat. Een deel van de boedel gaat naar een goed doel. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de beheerder  een speciale relatie met o.a. het Leger des Heils, Dorcas en de Voedselbank. Zo worden de daarvoor geschikte delen van de erfenis opgenomen in het circuit van de herbestemming.