De veiligste gemeente van Nederland?

De gemeente Zuidhorn is onlangs uitgeroepen tot veiligste gemeente van Nederland. Dit omdat er in 2014 de minste misdaden (overvallen, inbraken etc.) gemeld waren.

Aardgaswinning

Toch ben ik sceptisch over het veilige gevoel in 2015 maar dit betreft meer de perikelen rondom de activiteiten van de NAM. De gevolgen van de aardgaswinning zijn ook in Zuidhorn merkbaar en er wordt veel aandacht aan besteed. Op 9 juni een avond in zaal Balk/Zuidhorn die is bedoeld voor een ieder die belangstelling heeft voor de gevolgen van de aardgaswinning in de gemeente Zuidhorn. En op 15 juni wordt  een informatieavond gehouden in het dorpshuis te Ezinge, onderwerp is het voornemen van de NAM om te fracken naar aardgas in Feerwerd en Saaksum.

Fracken

Bij fracken worden onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de bodem gespoten. De chemicaliën zorgen voor een grotere viscositeit wat de zandlaag losser maakt en het gas de mogelijkheid geeft om te ontsnappen. Van het percentage chemicaliën dat onder hoge druk de grond ingaat wordt  2/3  weer terug naar boven gehaald, 1/3 blijft op 3 kilometer diepte achter. Fracken naar aardgas is niet verboden in Nederland bij de wet. Fracken naar schaliegas wel. Of de techniek fracken veilig is voor de bodem? De angst bestaat dat de gebruikte chemicaliën de grond of zelfs het drinkwater zullen besmetten of dat het kan zorgen voor nieuwe bevingen. Zelf hou ik van een schone oplevering, het achterlaten van zoveel chemische rotzooi in de bodem lijkt alsof je de rommel onder het tapijt veegt en de problemen overlaat voor een volgende bewoner, of een volgende generatie.