Dorcas vijfde in Transparant Prijs!

Een groot deel van de bruikbare spullen die overblijven na een huis leegruimen wordt aan Dorcas gegeven. Bezemschoon.nu ondersteunt de doelen en werkwijze van Dorcas, het is duidelijk waar het geld aan wordt besteed en dat het daadwerkelijk de goede doelen bereikt.

Op 2 oktober 2013 werd Dorcas vijfde bij de Transparant Prijs, een prijs voor het open  en eerlijk communiceren waar geld van donateurs terechtkomt.  In de categorie grote fondsenwervende instellingen kreeg Dorcas een 8,3 voor haar jaarverslag over 2012. Dorcas-directeur Joeke van der Mei: ‘Deze prachtige score zie ik vooral als waardering voor het werk van al die vrijwilligers en medewerkers die het werk van Dorcas onder de allerarmsten mogelijk maken. Ik ben vreselijk trots én dankbaar!’ Oxfam Novib werd winnaar met een score van 8,4.