Duurzame winst

Bezemschoon.nu heeft de kreet “Een schonere wereld en een beter milieu begint bij jezelf” hoog in het vaandel staan. Dat begint natuurlijk al bij het scheiden van goederen die rechtstreeks hergebruikt kunnen worden van goederen die dat niet zijn. Wanneer direct hergebruik niet meer mogelijk is worden spullen en materialen door ons verzameld en gescheiden. Met afval scheiden wordt bijgedragen aan een beter milieu en helpen we grondstoffen en energie te besparen.
Helaas lijkt voor sommige bedrijven milieu, klimaat en energiebesparing minder belangrijk en focust men zich op winst behalen zonder enige zorg voor de toekomst.  Tijdens de klimaattop in Parijs wilde men een focus op klimaatverbetering en duurzaamheid en mensen en het klimaat op de eerste plaats. In de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag TTIP lijken de handel en de bedrijven toch belangrijker. In de voorstellen wijkt het voorrangsbeleid voor groene stroom op de Europese elektriciteitsnetwerken voor de toegang van Amerikaanse energiemaatschappijen. De Europese Commissie wil tevens dat de handel in gas en schaliegas met de Verenigde Staten volledig wordt vrijgegeven.Het voorstel geeft Amerikaanse bedrijven toegang tot Europese elektriciteitsnetten en het verbiedt het bevoordelen van groene stroom, door te stellen dat er niet gediscrimineerd zal worden ‘tussen types energie’.
Het TTIP-hoofdstuk is een gemiste kans. Belangrijke maatregelen voor de urgente transitie naar duurzame energie ontbreken, zoals het afbouwen van subsidie en staatssteun van fossiele energie en een belasting op klimaatvervuiling. Ons klimaat wordt ondergeschikt gemaakt aan handel, aldus Milieudefensie en Transnational Institute. Deze week beginnen de Europese Commissie en de Verenigde Staten aan de 14e onderhandelingsronde over het vrijhandelsverdrag TTIP.

bron: www.duurzaamnieuws.nl