Geven aan goede doelen

Door de afvalstroom van vaak nog goede spullen te beperken en hergebruik te bevorderen, slinkt niet alleen de afvalberg maar wordt er ook voor gezorgd dat er minder nieuwe artikelen geproduceerd hoeven te worden. Het milieu wordt zo veel minder belast. En, niet minder belangrijk: wat voor de één afval is, kan een wereld van verschil betekenen voor een ander!

Alle inboedel wordt door ons op milieuvriendelijke wijze verwijderd, waarbij we naar een optimaal hergebruik streven. Woningontruiming-Bezemschoon gooit zo weinig mogelijk weg. Wij proberen voor alle spullen, inboedel, huisraad, kleding en dergelijke weer een nieuwe bestemming te vinden. Veel zaken worden door ons aan charitatieve instellingen gedoneerd.

In de onderstaande links vindt u organisaties en goede doelen waaraan Woningontruiming-Bezemschoon direct of indirect een bijdrage levert. Klik op het logo van de organisatie om de website te bezoeken.

Aan deze goede doelen leveren wij een bijdrage:

Dorcas legt zich niet neer bij armoede in Oost-Europa en Afrika. Ze werkt samen met lokale partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten in deze

Gered Gereedschap Groningen levert een bijdrage aan de opbouw van een onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden. De ondersteuning is concreet en praktisch: overtollig gereedschap en naaimachines worden ingezameld, opgeknapt en op aanvraag verzonden naar projecten in landen waar goed gereedschap onbetaalbaar is. Dat gereedschap stelt mensen in staat een vak te leren, inkomen  te verwerven, een bedrijfje te starten of uit te breiden.

Kledingbank De Zeecontainer is een stichting die kleding inzamelt en deze kosteloos beschikbaar stelt aan mensen met een minimaal inkomen uit de stad Groningen. Daarnaast kunnen mensen die zich bij hen hebben aangemeld ook schoenen, speelgoed en klein huishoudelijke spullen krijgen.

Stibat (stichting batterijen). Gebruikte batterijen komen na inzameling terecht bij het landelijke Stibat-sorteercentrum in Lelystad. Professionals sorteren de batterijen hier en slaan deze op voor transport. In verschillende Europese landen werken erkende specialisten aan zorgvuldige recycling van de batterijen.

Stichting Buurthuiskamer: de buurthuiskamer is een ontmoetingsplek voor ouderen in Aduard. Het ‘jeugdhonk’ voor ouderen is dagelijks geopend dankzij de inzet van  vrijwilligers en er worden vele activiteiten georganiseerd. Zo wordt één keer per week gekookt voor buurtgenoten, maar er worden ook cursussen gegeven, er is een bibliotheek met gekregen boeken en er kunnen tweedehands hulpmiddelen geleend worden.

Het doel van Stichting Opkikker: Het tijdens of tussen de behandeling door, verzorgen van een fijne dag voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is in een met de stichting samenwerkende instelling, of die door de ernst of aard van deze aandoening, uitzicht heeft op een langdurige behandeling in deze instelling.

De grondleggers van het Victory museum zijn brandweerman Heiko Ates en zijn vader Klaas Arie Ates uit Groningen. Heiko Ates was al van jongs af aan vertrouwd met de verhalen van zijn vader, die hier in Stad de oorlog als kind meemaakte. Tijdens de 5 mei viering van 1980 besloot hij er iets mee te gaan doen.

Stichting Aduard Helpt zamelt geld in voor diverse projecten in Ghana. Dit geld wordt niet klakkeloos overgemaakt naar derden, maar de vrijwilligers van de stichting steken zelf ter plekke de handen uit om deze projecten op te zetten en huizen te bouwen!

Resaikelfabriek-Novo. Bij de Resaikelfabriek worden oude of defecte elektrische en huishoudelijke apparaten zoals computers, dvd spelers, stofzuigers en telefoons gedemonteerd. De onderdelen worden gesorteerd en kunststoffen worden verwerkt en kunnen als grondstof dienen voor een nieuw product.