Leegruimen, opruimen en recyclen

batterijen

Bij het leegruimen van een woning wordt allereerst gekeken naar bruikbare en onbruikbare spullen. De onbruikbare spullen worden daarna gesorteerd per afvalstroom en indien nodig gedemonteerd (voor de diverse afvalstromen). In het afgelopen jaar kwam ik bij een huisontruiming een ton van Stibat tegen, een bedrijf met meer dan twintig jaar ervaring met de inzameling en duurzame verwerking van afgedankte batterijen en accu’s. De maanden daarna werden batterijen uit de woningontruimingen in de ton gegooid. Vandaag toch maar een mailtje naar Stibat gestuurd om de ton om te halen. In relatief korte tijd zit er al weer zo’n 40 kilo in! Schrikbarend eigenlijk maar wel fijn dat het naar Stibat gaat en niet in de vuilnisbak verdwijnt!