Nederland recyclet nog te weinig

Bij Bezemschoon.nu hebben hergebruik en recycling grote prioriteit bij een woningontruiming. We proberen zoveel mogelijk spullen een extra ronde te laten meegaan en zo weinig mogelijk (gescheiden) aan te leveren bij de milieustraat. We zijn op de goede weg maar het moet en kan nog beter, nog voor 2020.

De overheid heeft als doelstelling voor 2020 dat driekwart van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld door gemeenten. Op dit moment voldoet pas één op de tien gemeenten hieraan. Ook moet het totale aantal kilo’s aan restafval per persoon terug naar 100 kilo. Op dit moment is dit 497 kilo afval per gemiddelde Nederlander. Als je dit vermenigvuldigt met het aantal inwoners gooien we in Nederland jaarlijks ruim 9,5 miljard kilo aan afval weg.

De overheid wilt dat de gemeenten afvalscheiding bevorderen en afvalproductie remmen. De twee concrete doelen zijn, zoals hierboven genoemd, het huishoudelijk restafval terugbrengen naar 100 kilo per persoon (of minder) en driekwart van het huishoudelijk afval moet gescheiden aangeboden worden. Deze doelen moeten in 2020 behaald zijn.

Beide doelstellingen zijn nog lang niet behaald. Slecht 40 van de 393 gemeenten behaalde de doelstelling van 100 kilo afval per persoon in 2015 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is wel een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. In 2012 waren dit pas 21 gemeenten. Ook voldoen slechts 28 gemeenten aan de ‘driekwart-norm’.

Het CBS beveelt gemeenten het Diftarsysteem aan. Bij dit systeem betalen inwoners voor de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Hoe minder afval je hebt en hoe beter je afval scheidt, hoe minder geld je kwijt bent. Volgens de cijfers van het CBS zien gemeenten dit duidelijk terug in de hoeveelheid aangeboden afval.
Ook ontmoedigen sommige gemeenten het inzamelen van huishoudelijk afval. Zij legen de containers minder vaak, maar komen wel langs om gescheiden afval op te halen. De gemeente die dit systeem hebben scoren ook beter op de doelstellingen.

bron: http://www.recyclingplatform.nl