Nogmaals Gered Gereedschap

Wanneer we bij een woningontruiming gereedschap of naaimachines tegenkomen brengen wij deze naar Gered Gereedschap Groningen. We weten dat ze goed werk doen en dat werd weer bevestigd door hun jaarverslag van 2015.
Door hun voorzitter. Henk Smit, werd het als volgt verwoord:“Alle voorwaarden voor een productief jaar waren ruimschoots aanwezig: we hadden de wind in de rug en dat heeft tot resultaat geleid. Vele scholen in Afrika zagen hun aanvraag voor gereedschap beloond met door ons opgeknapte kwaliteitsproducten waarmee ze jongeren een opleiding kunnen bieden en daarmee perspectief op een zelfstandig bestaan voor henzelf en hun familie. Goed opgeleide vakmannen en vakvrouwen, leveren een cruciale bijdrage aan de ontwikkeling van de economie en aan een land in zijn geheel. Zo draagt ons Gered Gereedschap een steentje bij aan een eerlijker verdeling van de welvaart zodat er een stabielere en veiligere wereld ontstaat. “