Plastic recyclen nu minder aantrekkelijk?

Inzamelen plastic.

Inzamelaars en afvalbedrijven vrezen een overvloed aan ingezameld plastic. Er is een grote hoeveelheid recyclebaar plastic op de markt maar door de lage olieprijs, – olie is de belangrijkste grondstof voor het maken van kunststof – kiezen producenten weer vaker voor nieuw plastic in plaats van gebruikte plastic flessen te recyclen.

Plastic recyclen nu minder aantrekkelijk?

Inzamelaars en afvalbedrijven zijn bang dat het plastic dat nu wordt opgeslagen uiteindelijk in de afvalverbrandingsinstallaties verdwijnt. Het doemscenario is dat al dat afval dat zo keurig door consumenten wordt gescheiden de verbrandingsoven ingaat.

Bedrijven (maar ook consumenten) moeten de keus maken, letten we alleen op de prijs of kiezen we ook voor het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Bij Bezemschoon.nu gaan we voor het laatste.

Lees meer hierover in een artikel van de NOS<