Plastic

Op veel plekken in Nederland wordt plastic apart ingezameld en ook bij Bezemschoon zorgen we er voor dat bij een huisontruiming het plastic gescheiden wordt. In Nederland zorgen we jaarlijks voor ongeveer 170 miljoen kilo plastic afval. Daarvan wordt niet alles gerecycled, ongeveer een derde verdwijnt uiteindelijk in de verbrandingsoven.

De Fuenix fabriek in Weert heeft een nieuwe techniek ontwikkeld die plastic afval kan omzetten in olieproducten als nafta en paraffine. En dat zijn twee producten die oneindig hergebruikt kunnen worden. De eerste fabriek opent nog voor kerst, kan 15.000 ton plastic afval verwerken en haalt hieruit 10.000 ton hernieuwbare grondstoffen. De andere 5000 ton wordt gebruikt voor de energie-installatie van de fabriek, externe energie is niet nodig. Weer een mooie stap vooruit!