Recycling van textiel

Wist u dat van alle recyclebare afvalstromen (zoals glas, GFT, oud papier, plastic) de recycling van textiel de hoogste CO2 besparing geeft? De recycling van textiel bespaart een uitstoot van 3,4 kg CO2, dat staat gelijk aan 18 km autorijden.

Het is daarom belangrijk dat textiel apart ingezameld wordt, wanneer het in het restafval komt wordt het verbrand en kan het niet meer worden hergebruikt. Niet milieuvriendelijk en een verspilling van geld. Bij Bezemschoon zorgen we dat het textiel op de juiste plek terecht komt. Bruikbare kleding gaat naar diverse goede doelen, de restanten worden als aparte afvalstroom aangeboden aan een textielsorteerbedrijf.

Bron: www.doemeermetafval.nl