Sorteren maakt uw afval waardevol

Het motto “afval bestaat niet” wordt door de gemeente Krimpen serieus genomen. Sinds 11 september is de milieustraat veranderd in een grondstoffencentrum om beter te voldoen aan de ontwikkelingen binnen de afvalsector. De inrichting van het grondstoffencentrum is anders dan die van de milieustraat. Op deze manier is het sorteren van afval voor inwoners gemakkelijker en overzichtelijker. Er is nu de mogelijkheid om maar liefst 26 verschillende soorten afval aan te leveren, te weten bouw- en sloopafval, klein chemisch afval, papier en karton, textiel, glas, vlak glas, banden met en zonder velg, matrassen, asbest/cement, piepschuim, bruin- en witgoed, (grof) groenafval, hard kunststof, plastic- metaal en drankenkartons, hout, ijzer, gips, puin, kolkenafval, veegvuil, dakleer, schone grond, bielzen en grof huishoudelijk afval. De bedoeling van de gemeente is dat de hoeveelheid restafval hierdoor aanzienlijk zal verminderen.
bron: http://www.recyclingplatform.nl