Woningontruiming en recycling

stapel afval

Bij een woningontruiming wordt eerst gekeken naar wat nog her)bruikbaar is en de rest wordt gesorteerd voor de recycling. Dit gaat hetzelfde als bij een gemiddelde huishouding; papier, metaal en plastic apart van de rest. De één wordt gerecycled, de rest gaat meestal in de verbrandingsoven.
Of dit de juiste manier is? Een test van de Gemeente Utrecht gaf een opvallend resultaat.

Afval scheiden bij de afvalverwerker bleek effectiever, goedkoper en makkelijker dan thuis.
Bij nascheiding bij de afvalverwerker van plastic, blik en pak wordt 51 % gescheiden en bij bronscheiding 26%.
Gaat het beter omdat de technologie zich sneller ontwikkeld heeft of dat mensen niet (goed) genoeg scheiden?
Moeten we thuis stoppen met gescheiden inzamelen, terug naar één container en overgaan tot nascheiding bij de afvalverwerker?
En kan die lijn ook doorgetrokken worden naar bijvoorbeeld een woningontruimer?
Gezien de grote en diverse soorten afval die we tegenkomen twijfel ik daaraan en geloof ik dat er vooraf zeker nog een scheiding moet plaatsvinden voor het beste resultaat.